เชิญติดตามช่าวสารอตก. ดูทั้งหมด
 

 

 

หน้าหลัก / ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ

 

ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ 
 
 

ชื่อโครงการ : ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในระดับพื้นที่

 

ชื่องาน : มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. 2556  จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันจัดงาน : วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียราย และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี

 

จัดโดย : องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

วัตถุประสงค์ : 

 

     1. เพื่อส่งเสริมการตลาด การจำหน่าย สร้างมูลค่า และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่เกษตรกรในระดับชุมชนทั้งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง

 

    2. เพื่อรณรงค์ ปราชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรที่มีคุณภาพสินค้า OTOP รวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคของชุมชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ผู้บริโภคทั้งในและต่งประเทศ

 

     3. เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และบริหารจัดการธุรกิจทางการตลาดสินค้าเกษตรสมัยใหม่การสร้างเครือข่าย และนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรและองค์ความรู้ที่เหมาะสมให้กับท้องถิ่น

 

     4. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการะจายนายได้สู่ท้องถิ่นให้แก่เกษตรกร ตลาอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นและลดค่าครองชีพของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

 

ภายในงานพบกับ

- สินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปในราคาย่อมเยา พร้อมด้วยร้านค้ามากกว่า 100 ร้านค้า ทั่วประเทศ

 

- การแสดงโปงลาง และเปิดเวทีเสวนาวิชาการเกษตรแลกเปลี่ยนความรู้เกษตรสมัยใหม่

 

- ร่วมลุ้นรับของรางวัลกว่า 1,000 รายการ 

 
 
 

 

ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 
     
   

 

     
 

 

Copyright © 2011. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
All comment are welcome at info@ortorkormarket.com