รายชื่อผู้ต้องการขายสินค้า
รายชื่อผู้ต้องการซื้อสินค้า
 
 
   
รายการสินค้า

จำนวนสินค้าที่

ต้องการขายทั้งหมด

ราคาเฉลี่ย

(ราคาขาย)

จำนวนสินค้าที่

ต้องการซื้อทั้งหมด

ราคาเฉลี่ย

(ราคาซื้อ)

    test      test
1040 กิโลกรัม
4 บาท / กิโลกรัม
62 กิโลกรัม
1 บาท / กิโลกรัม