สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์อ.ต.ก. รับรู้ข่าวสารก่อนใคร สมัครสมาชิกใหม่ที่นี่!!
 
 
  เชิญติดตามช่าวสารอ.ต.ก. ดูทั้งหมด
 
 

 

1. งานกล้วยไม้งาม เพลงหวาน ในสวนสวย

 

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้กำหนดการจัดงาน “ กล้วยไม้งาม เพลงหวาน ในสวนสวย ”   ขึ้นในระหว่างวันที่  27 -29 กันยายน 2556  ณ อาคารกล้วยไม้ ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดให้มากขึ้น เป็นการยกระดับการพัฒนาให้เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพ อย่างถาวรและยั่งยืนตลอดไป และการจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ Siam Orchid Center ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ         นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนตลาดกล้วยไม้ของไทยซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสวยงามโดดเด่น มีเสถียรภาพและมีมูลค่าสูง เนื่องจากกล้วยไม้เป็นผลผลิตสินค้าเกษตรของไทยที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากทุกปี โดยมีสัดส่วนการส่งออกดอกกล้วยไม้เขตร้อนสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกมาโดยตลอด ทั้งยังส่งออกต้นกล้วยไม้เป็นอันดับ 2 ของโลกเป็นรองเพียงประเทศไต้หวัน และยังมีโอกาสพัฒนาให้สามารถขยายตลาดทำรายได้เข้าประเทศได้อีกมาก

                          ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายกล้วยไม้ พันธุ์ไม้และไม้ดอกไม้ประดับ นิทรรศการการ การให้ความรู้เรื่อง กล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ การดูแลกล้วยไม้อย่างไรให้ออกดอก นวัตกรรมด้านการเกษตร การเสวนาเรื่องกล้วยไม้การสาธิตการเลี้ยงกล้วยไม้ กิจกรรมการประกวดกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมพฤษชาติแห่งประเทศไทยและชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดในครั้งนี้ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ภายในงานยังได้มีการแจกกล้วยไม้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงาน เพื่อให้นำไปเลี้ยงที่บ้าน การจัดงานนี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 20.00 น. ตั้งแต่วันที่  27 -29 กันยายน 2556  ณ อาคารกล้วยไม้ ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน กรุงเทพฯ