สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์อ.ต.ก. รับรู้ข่าวสารก่อนใคร สมัครสมาชิกใหม่ที่นี่!!
 
 
  เชิญติดตามช่าวสารอ.ต.ก. ดูทั้งหมด
 
 

 

3. แถลงข่าว งานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จ.ชุมพร

 

 

นายปิยวิทย์  โกฏเพชร            ประธานสภาเกษตรกร จ.ชุมพร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นายศรีชัย  วีระนรพานิช          นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร 

และ นายสมศักดิ์  สุคันธเสวี     หัวหน้ากองพัฒนาธุรกิจตลาด องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จ.ชุมพร 2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าเทศบาลศาลหลักเมือง จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2556 ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากทั่วประเทศ อาทิ สินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแปรรูปทางการเกษตร ทั้ง 4 ภาค สินค้า OTOP หัตถกรรมเครื่องตกแต่ง สมุนไพร ชา กาแฟ ฯลฯ โดยเป็นการเชื่อมโยงเครื่อข่ายสินค้าเกษตร ของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการผลิต และการตลาด โดยมีร้านค้าเข้าร่วมงานมากกว่า 100 ร้านค้า