สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์อ.ต.ก. รับรู้ข่าวสารก่อนใคร สมัครสมาชิกใหม่ที่นี่!!
 
 
  เชิญติดตามช่าวสารอ.ต.ก. ดูทั้งหมด
 
 

 

4. ขอเชิญผู้สนใจชม งานตลาดพันธุ์ไม้ อ.ต.ก.ตรัง

 

 

สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดงาน "ตลาดพันธุ์ไม้ อ.ต.ก.ตรัง" ณ บริเวณตลาดกลาง อ.ต.ก.จังหวัดตรัง วัตถุประสงค์เพื่อใช้พื้นที่ของทางราชการให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรที่ไม่มีสถานที่จำหน่ายพันธุ์ไม้และอนาคตอาจเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายพันธุ์ไม้ในจังหวัดตรัง ต่อไป

 
ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น จำหน่าย พันธุ์ไม้ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้ฯ พันธุ์ปาล์มน้ำมัน พันธุ์ยางพารา/ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องมือทางการเกษตร วัสดุการเกษตร ฯลฯ
 
ตลาดพันธุ์ไม้ อ.ต.ก.ตรัง เปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. 
 
ที่มา : http://pr.prd.go.th/trang/ewt_news.php?nid=2919&filename=index