องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

ชื่อสินค้า ตลาด อ.ต.ก.
ไข่ / ฟอง
ไข่ไก่ (เบอร์0) 5.00
ไข่ไก่ (เบอร์1) 5.00
ไข่ไก่ (เบอร์2) 5.00
ไข่ไก่ (เบอร์3) 0.00
เนื้อหมู / กิโลกรัม
เนื้อหมูสามชั้น 180.00
เนื้อหมูสันในแต่ง 200.00
เนื้อหมูสันใน 190.00
หมูสามชั้น 170.00
เนื้อหมูสันนอก 190.00
เนื้อวัว / กิโลกรัม
เนื้อสันใน 450.00
เนื้อสันในแต่ง 450.00
เนื้อวัว 280.00
เนื้อวัวบด 280.00
เนื้อไก่ / กิโลกรัม
ปีกกลางไก่ 140.00
อกไก่ล้วน 120.00
น่องไก่ 100.00
น่องติดสะโพก 100.00
โครงไก่ 0.00
ปลาน้ำจืด / กิโลกรัม
ปลาทับทิม 120.00

มีอะไรบ้างใน #ortorkor