ประวัติความเป็นมา

สินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายมีหลายชนิด อาทิ ข้าวสารบรรจุถุงตรา อ.ต.ก. ผลิตผลทางการ เกษตรรวมทั้งผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์คจากฟาร์มโคมนม ขององค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผย ว่าอ.ต.ก.เตรียมเปิด MOF Shop ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคมเป็นต้นไป บนพื้นที่ด้านข้าง อาคารสำนักงาน อ.ต.ก. เดิม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนในการซื้อสินค้าคุณภาพเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่

โดยสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายมีหลายชนิด อาทิ ข้าวสารบรรจุถุงตรา อ.ต.ก. ผลิตผล ทางการเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์คจากฟาร์มโคมนม ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ด้วย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของการเปิด MOF Shop ก็เพื่อจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร หรือผู้ผลิตสินค้าเกษตรในระบบฝากขายหรือซื้อขาด โดยจะอยู่ภายใต้แบรนด์ อ.ต.ก. เป็นการส่งเสริมกิจการตลาดในการทำธุรกิจหารายได้เลี้ยงตัวเอง ขณะเดียวกัน อ.ต.ก. และ อ.ส.ค. ยังได้ร่วมมือกันในการใช้ทรัพยากรและ ความร่วมมือระหว่างกัน โดย อ.ต.ก. เป็นฝ่ายให้พื้นที่ร้าน MOF Shop วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คของ อ.ส.ค.”

แผนที่